Inšpektorat

Zapornice v BS 3 - vrtiljak korupcije in kršenja človekovih pravic

Od vseh plačil stanovalcev za uporabo sistema zapornic na občinskih cestah v naselju BS 3 se del vplačil redno odvaja za financiranje odvetniških in sodnih stroškov zasebnih tožb in kazenskih ovadb, ki jih na sodišča vlagajo člani "Koordinacijskega odbora BS3".

S sistemom zapornic na občinskih cestah v naselju BS 3 upravlja podjetje SPL d.d., o pokrivanju zasebnih tožb in ovadb članov "KO BS3" iz skupnega denarja stanovalcev pa po potrditvi večine predstavnikov nadzornih odborov v naselju BS 3 odločajo kar sami člani "KO BS3".

Kako se lahko v naselju z več kot 2 000 stanovanjskih enot kaj takega dogaja več let in stanovalci vsako leto za uporabo javnih cest protizakonito plačujejo zasebnemu podjetju?

Težko je postati stranski udeleženec v inšpekcijskem postopku

V enem od inšpekcijskih postopkov pri občinskem inšpektoratu je stanovalec naselja tožbo za priznanje položaja stranskega udeženca izgubil, ker ni prepričal sodišča, da bi v inšpekcijskem postopku proti JP LPT d.o.o. sploh lahko kaj dosegel. Iz tožbe in podatkov v upravnih spisih je namreč razvidno, da gre pri zatrjevanem kršenju pravic za posege s strani SPL d.d., in ne s strani JP LPT d.o.o.