Upravno sodišče

Upravno sodišče in procesna napaka v odločbi IP

Upravno sodišče se sedem mesecev, ko je "prednostno obravnavalo tožbo SPL", praktično nič ni ukvarjalo z argumenti tožbe, ampak so se sodniki odločili, da je Informacijski pooblaščenec zagrešil procesno napako in mora zato postopek na prvi stopnji ponoviti. Zakon namreč upravnemu organu nalaga (154.

Informacijski pooblaščenec bo moral ponovno odločiti

Upravno sodišče je po dvajsetih mesecih odločanja (in skoraj dveh mesecih pisanja sodbe) v sodbi I U 1168/2015-26 Informacijskemu pooblaščencu ukazalo, da ponovno odloči o zahtevi vlagatelja za vstop v inšpekcijski postopek, ki se vodi zaradi kršenja varstva osebnih podatkov, ker SPL d.d. protizakonito upravlja z občinskimi cestami v naselju BS 3.

Težko je postati stranski udeleženec v inšpekcijskem postopku

V enem od inšpekcijskih postopkov pri občinskem inšpektoratu je stanovalec naselja tožbo za priznanje položaja stranskega udeženca izgubil, ker ni prepričal sodišča, da bi v inšpekcijskem postopku proti JP LPT d.o.o. sploh lahko kaj dosegel. Iz tožbe in podatkov v upravnih spisih je namreč razvidno, da gre pri zatrjevanem kršenju pravic za posege s strani SPL d.d., in ne s strani JP LPT d.o.o.

Občinski inšpektorat ne ve, da so ceste v BS 3 občinske

Občinski inšpektorat je pod vodstvom mag. Andreja Orača in v odločanju inšpektorice, bivše vodje inšpektorata, Bogomire Skvarča Jesenšek, v zadevi inšpekcijske prijave, ki jo je podpisalo 75 prijaviteljev, izdal nov protizakonit sklep. Očitno so se na MOL odločili, da glede protizakonitih zapornic v BS 3 ne bodo ukrepali, pa če se bodo zaradi tega pred stanovalci BS 3, širšo javnostjo in nenazadnje pred Upravnim sodiščem še desetkrat blamirali.

Občinski inšpektorat o zapornicah odločil protizakonito

Upravno sodišče je razsodilo, da je občinski inšpektorat v inšpekcijskem postopku kršil zakon in izdal protizakonit sklep. Obrazložitev v sklepu inšpektorata je bila tako gnila in neuporabna, da je sploh ni bilo mogoče preizkusiti. Zato je sodišče sklep odpravilo in odločanje o zadevi vrnilo na prvo stopnjo.

Informacijski pooblaščenec o zapornicah odločil protizakonito

Prejeli smo sodbo Upravnega sodišča, s katero se odpravlja protizakonita odločba Informacijskega pooblaščenca. Informacijski pooblaščenec je v svoji odločbi kršil Zakon o splošnem upravnem postopku in Zakon o varstvu osebnih podatkov.