stranski udeleženec

Informacijski pooblaščenec bo moral ponovno odločiti

Upravno sodišče je po dvajsetih mesecih odločanja (in skoraj dveh mesecih pisanja sodbe) v sodbi I U 1168/2015-26 Informacijskemu pooblaščencu ukazalo, da ponovno odloči o zahtevi vlagatelja za vstop v inšpekcijski postopek, ki se vodi zaradi kršenja varstva osebnih podatkov, ker SPL d.d. protizakonito upravlja z občinskimi cestami v naselju BS 3.

Težko je postati stranski udeleženec v inšpekcijskem postopku

V enem od inšpekcijskih postopkov pri občinskem inšpektoratu je stanovalec naselja tožbo za priznanje položaja stranskega udeženca izgubil, ker ni prepričal sodišča, da bi v inšpekcijskem postopku proti JP LPT d.o.o. sploh lahko kaj dosegel. Iz tožbe in podatkov v upravnih spisih je namreč razvidno, da gre pri zatrjevanem kršenju pravic za posege s strani SPL d.d., in ne s strani JP LPT d.o.o.

Občinski inšpektorat ne ve, da so ceste v BS 3 občinske

Občinski inšpektorat je pod vodstvom mag. Andreja Orača in v odločanju inšpektorice, bivše vodje inšpektorata, Bogomire Skvarča Jesenšek, v zadevi inšpekcijske prijave, ki jo je podpisalo 75 prijaviteljev, izdal nov protizakonit sklep. Očitno so se na MOL odločili, da glede protizakonitih zapornic v BS 3 ne bodo ukrepali, pa če se bodo zaradi tega pred stanovalci BS 3, širšo javnostjo in nenazadnje pred Upravnim sodiščem še desetkrat blamirali.

Občinski inšpektorat o zapornicah odločil protizakonito

Upravno sodišče je razsodilo, da je občinski inšpektorat v inšpekcijskem postopku kršil zakon in izdal protizakonit sklep. Obrazložitev v sklepu inšpektorata je bila tako gnila in neuporabna, da je sploh ni bilo mogoče preizkusiti. Zato je sodišče sklep odpravilo in odločanje o zadevi vrnilo na prvo stopnjo.