Upravno sodišče in procesna napaka v odločbi IP

Upravno sodišče se sedem mesecev, ko je "prednostno obravnavalo tožbo SPL", praktično nič ni ukvarjalo z argumenti tožbe, ampak so se sodniki odločili, da je Informacijski pooblaščenec zagrešil procesno napako in mora zato postopek na prvi stopnji ponoviti. Zakon namreč upravnemu organu nalaga (154. člen ZUP), da pred svojo odločitvijo razpiše ustno obravnavo, če sta v postopku udeleženi vsaj dve stranki z nasprotujočimi si interesi. Upravno sodišče sicer pojasni, da ustna obravnava ni potrebna, če v nobenem primeru ne bi mogla privesti do drugačne odločitve uradnega organa. Vendar gre po mnenju Upravnega sodišča v tej zadevi za primer, ko bi lahko ustna obravnava vplivala na drugačno odločitev, čeprav je Informacijski pooblaščenec prav to možnost že sam v odločbi izrecno zavrnil.

Informacijski pooblaščenec mora v roku dveh mesecev izdati novo odločbo, pred tem pa izvesti soočenje udeležencev. Možna je tudi revizija na Vrhovnem sodišču. Ne glede na to, da je odločba Informacijskega pooblaščenca odpravljena, pa za SPL d.d. še naprej velja prepoved video snemanja občinskih cest oziroma zapornic v BS 3, in sicer mu video snemanje neposredno prepoveduje peti odstavek 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov: "Vložena zahteva zadrži obdelavo osebnih podatkov posameznika, glede katerih je vložil zahtevo."

Problematiko inšpekcijskih postopkov glede protizakonitih zapornic podrobneje opisujemo v rubriki Zapornice: inšpekcije.