Zapravljanje denarja iz sklada za zapornice

Po nam znanih podatkih so vse kazenske ovadbe na podlagi 310. člena KZ-1 (samovoljnost) v zvezi z zapornicami padle.

Pod tem člankom so na ogled sklepi okrožnega tožilstva, okrajnega sodišča in višjega sodiša v treh različnih zadevah. Vse ovadbe so na tožilstvo podali po trije člani "KO BS3", ki so za pisanje ovadb najeli in plačali Odvetniško pisarno Platovšek, potem pa si povrnili svoje stroške kar iz "Sklada zapornic BS3", torej na račun vseh vplačnikov magnetnih kartic.

Težko je postati stranski udeleženec v inšpekcijskem postopku

V enem od inšpekcijskih postopkov pri občinskem inšpektoratu je stanovalec naselja tožbo za priznanje položaja stranskega udeženca izgubil, ker ni prepričal sodišča, da bi v inšpekcijskem postopku proti JP LPT d.o.o. sploh lahko kaj dosegel. Iz tožbe in podatkov v upravnih spisih je namreč razvidno, da gre pri zatrjevanem kršenju pravic za posege s strani SPL d.d., in ne s strani JP LPT d.o.o.

Informacijski pooblaščenec izdal dokončno odločbo

Informacijski pooblaščenec je na podlagi 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov izdal dokončno odločbo o zapornicah v BS 3. Odločba ugotavlja, da je sistem zapornic popolnoma protizakonit, podjetju SPL d.d. pa prepoveduje snemanje z video nadzornim sistemom nad zapornicami v BS 3.

Občinski inšpektorat ne ve, da so ceste v BS 3 občinske

Občinski inšpektorat je pod vodstvom mag. Andreja Orača in v odločanju inšpektorice, bivše vodje inšpektorata, Bogomire Skvarča Jesenšek, v zadevi inšpekcijske prijave, ki jo je podpisalo 75 prijaviteljev, izdal nov protizakonit sklep. Očitno so se na MOL odločili, da glede protizakonitih zapornic v BS 3 ne bodo ukrepali, pa če se bodo zaradi tega pred stanovalci BS 3, širšo javnostjo in nenazadnje pred Upravnim sodiščem še desetkrat blamirali.

Občinski inšpektorat o zapornicah odločil protizakonito

Upravno sodišče je razsodilo, da je občinski inšpektorat v inšpekcijskem postopku kršil zakon in izdal protizakonit sklep. Obrazložitev v sklepu inšpektorata je bila tako gnila in neuporabna, da je sploh ni bilo mogoče preizkusiti. Zato je sodišče sklep odpravilo in odločanje o zadevi vrnilo na prvo stopnjo.

Na festivalu Lupa

Na festivalu Lupa smo se predstavili z zgibanko. Namen zgibanke je deliti našo izkušnjo oziroma podati informacije širši javnosti (nevladnim organizacijam, posameznikom), ki jih zanimajo naslednja vprašanja: Kako prisiliti inšpektorje, da kaj naredijo? Ali inšpektorji poznajo 147. člen ZUP? Kaj narediti, če občina na javni cesti postavi protizakonite zapornice? Kdo še kaj da na človekove pravice?

Informacijski pooblaščenec: sistem zapornic je protizakonit

Informacijski pooblaščenec je spoštoval navodilo Upravnega sodišča, sicer šele po izteku roka za izdajo odločbe, in v okviru predhodnega vprašanja ugotovil, da so bile zapornice v naselju BS 3 postavljene nezakonito oziroma da SPL d.d. z njimi upravlja proti Zakonu o cestah (ZCes-1), zato je protizakonita tudi obdelava osebnih podatkov vsakega posameznika, ki s tem ne soglaša.

Informacijski pooblaščenec o zapornicah odločil protizakonito

Prejeli smo sodbo Upravnega sodišča, s katero se odpravlja protizakonita odločba Informacijskega pooblaščenca. Informacijski pooblaščenec je v svoji odločbi kršil Zakon o splošnem upravnem postopku in Zakon o varstvu osebnih podatkov.

Podpora društvu

Članom in simpatizerjem društva sporočamo, da je tudi za leto 2016 članarina simbolična, v višini 10 EUR. Društvu lahko pomagate tudi, če ne želite postati aktiven član. Svoj prispevek za ta namen nakažite na TRR številka SI56 6100 0001 1699 808, odprt pri Delavski hranilnici d.d., BIC številka HDELSI22, koda namena OTHR.

Strani