Člani »KO BS3« v zasebne tožbe z denarjem iz sklada zapornic

Ne samo, da so padle vse ovadbe na podlagi 310. člena Kazenskega zakonika, po nam znanih podatkih so padle tudi vse zasebne tožbe v kazenskih zadevah, ki so jih na račun uporabnikov zapornic v svojem imenu sprožili člani »KO BS3«.

Po našem mnenju je članom »KO BS3« že vnaprej jasno, da bodo zasebne tožbe izgubili. Potemtakem je namen teh tožb prejkone zastraševanje nasprotnikov protizakonitega sistema zapornic v BS 3, zastraševanje pa s svojo nepošteno in agresivno poslovno prakso podpira tudi upravnik zapornic.

Člani »KO BS3«, ki v zasebnih tožbah »posodili le svoje ime«, sami z izgubljenimi tožbami ničesar ne izgubijo. Vse stroške za sodne takse in odvetniške storitve se namreč pokrije z denarjem iz skupnega sklada stanovalcev BS 3. Prevalitev stroškov zasebnih tožb na stanovalce vsako leto posebej in mimo pogodbe o upravljanju odobrijo člani izmišljenega »Finančno nadzornega odbora (FNO)« in »Zbora predstavnikov nadzornih odborov (ZNO)«.

Finančne posledice zadnje sodbe niso zanemarljive. Z denarjem vseh vplačnikov protizakonitega sklada zapornic bodo mimo pogodbe o upravljanju poravnani računi za sodne takse in stroški odvetnika zasebnih tožilcev, dodatno pa se bo iz sredstev sklada poravnalo tudi stroške obrambe. Sklicani so bili trije naroki na sodišču.

Vprašamo se, komu je res v interesu negospodarno upravljanje z denarjem iz sklada zapornic BS 3. Ne glede na odgovor na to vprašanje podajamo morebitnim tožnikom, pred nadaljnjimi kazenskimi in pravdnimi sodnimi postopki, nekaj nasvetov:
- najemite odvetnika, ki mu zaupate in ga potem ne kritizirajte vpričo sodnice,
- pred vložitvijo tožbe se prepričajte, da ste sploh lahko upravičeni tožilec,
- tožbo uperite proti tistim, ki so vas oškodovali, in ne proti oškodovancem,
- če že posodite svoje ime kot zasebni tožilec, se odzovite vabilom sodišča,
- ne predlagajte dokazov, ki spodbijajo vaš lastni tožbeni zahtevek,
- na sodni obravnavi ter pred njo in po njej ne zganjajte kravala,
- če ste zaslišani kot priča, ne pričajte po krivem.