Aktualno

Dogodki in napovedi

Na festivalu Lupa

Na festivalu Lupa smo se predstavili z zgibanko. Namen zgibanke je deliti našo izkušnjo oziroma podati informacije širši javnosti (nevladnim organizacijam, posameznikom), ki jih zanimajo naslednja vprašanja: Kako prisiliti inšpektorje, da kaj naredijo? Ali inšpektorji poznajo 147. člen ZUP? Kaj narediti, če občina na javni cesti postavi protizakonite zapornice? Kdo še kaj da na človekove pravice?